Vážený zelenáči, momentálně probíhá napojení skladu na nový systém a připravení spuštění nových webových stránek, proto se předem omlouváme za možné zpoždění zásilek. Pokud by se stalo, že by Vaše zásilka byla opožděna, stačí napsat na "objednavky@greenbeast.vip" a my Vám zašleme kompenzaci na příští objednávku. Děkujeme za pochopení, team GreenBeast #NewProductsComing
Blog
Co je to HHC? 
26.07.2022 HHC
Co je to HHC? 
HHC je poslední dobou v čím dál tím větším středu pozornosti, ačkoli v České republice je tento kanabinoid ještě poměrně neznámý. HHC neboli hexahydro... číst celé
Jaký je rozdíl mezi CBD a CBG?
26.07.2022 CBD & CBG
Jaký je rozdíl mezi CBD a CBG?
Možná sis u nás všiml, že kromě CBD máme v nabídce i CBG. Neboj, nejedná se o překlep, ale o jednu velmi zajímavou látku v konopí. Pojďme se na ni pod... číst celé
Mitragyna Hirsuta versus Mitragyna speciosa - jaký je rozdíl?
26.07.2022 Kratom
Mitragyna Hirsuta versus Mitragyna speciosa - jaký je rozdíl?
Kratom se stává čím dál tím populárnější a spousta lidí hledá nějaké jeho alternativy. Nejčastějším důvodem je to, že kratom je stále ve spoustě zemí ... číst celé
Zobrazit všechny články
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

Informace

Pokud si s něčím nevíš rady 🤔 nebo Ti není něco jasné, určitě si s námi zachatuj🗣 nebo napiš nám email.

 

Soutěž o iPhone

Pravidla soutěže


Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže nazvané „Vyhraj Iphone s
Green Beast” (dále jen „Soutěž").


1. POŘADATEL SOUTĚŽE


Pořadatelem soutěže Vyhraj Iphone s Green Beast je společnost BEASTCREW s.r.o..,
se sídlem Na Sklace 415, Český Krumlov, 381 01, IČ: 09663452, (dále jen „Pořadatel“). Soutěž
je pořádána na podporu prodeje zboží Pořadatele.


2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 4. 3. 2022 do 25. 3. 2022 včetně
(dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).


3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Mohou se zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“), a
které splní dále uvedené podmínky.


4. PRINCIP SOUTĚŽE
Pro účast v Soutěži musí účastník:

● Provést nákup na internetovém obchodě greenbeast.vip v hodnotě 500 kč nebo vyšší.
● Být starší 18ti let
● Do vyhodnocení nebudou zařazeni účastníci, kteří neposkytnou výše uvedené osobní
údaje, a nebo je neposkytnou ve správné a úplné podobě, popř. ti, kteří jinak nesplní zde
stanovené podmínky.

5. VÝHRY V SOUTĚŽI
Cenu vyhrává 1 náhodně vybraný soutěžící dle pravidel soutěže a to konkrétně iPhone 11.

Vyhodnocení Soutěže proběhne do 14 dnů od skončení Soutěže. Pořadatel zkontaktuje
jednotlivé výherce do 3 pracovních dnů od vyhodnocení Soutěže, a to na emailové adrese,

kterou jednotliví výherci Pořadateli poskytli. Výhra bude pro výherce zaslána doručovací
společností.
V případě, že nebude možné výherce kontaktovat prostřednictvím emailové adresy uvedené
výhercem do 14 dnů od vyhodnocení Soutěže, výherce ztrácí nárok na výhru. Výhra, na kterou
ztratil výherce nárok, může být zařazena zpět do Soutěže. Stejně tak nevyzvedne-li si výherce
výhru v jím určené kamenné provozovně Pořadatele nejpozději do 14 dnů, výherce ztrácí nárok
na výhru a taková výhra může být zařazena zpět do Soutěže.


6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VÝHRU
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním
výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné
alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. V případě sporu rozhoduje pořadatel.
Účastník má právo obrátit se v případě nespokojenosti s řešením sporu na Českou obchodní
inspekci a nebo na soud. Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry,
které jsou odpovídající náhradou. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené
v souvislosti s užíváním výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro
jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně,
kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.


7. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli. Dále jsou
vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům (srov. výše čl.

Ze Soutěže budou vyloučeny také osoby, které se pokusí narušit nebo naruší jakýmkoli
způsobem technický systém soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo
posoudit, který soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému
Soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků.


8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA
Účastí v soutěži a odpovědí na soutěžní otázku každý účastník dává najevo, že bere na vědomí,
že Pořadatel jako správce bude zpracovávat jeho osobní údaje, a to pro účely plnění svých
závazků vůči soutěžícímu a ochrany práv Pořadatele (jde zejména o předání výhry, řešení
otázek souvisejících s účastí v soutěži, vyhlášení výherců).
Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště a e-mailová
adresa, jak budou poskytnuté účastníkem soutěže při registraci nebo zadané v průběhu soutěže,
a to po dobu trvání soutěže a dalších tří let od skončení lhůty po předání výher. Správcem
osobních údajů je Organizátor.

Osobní údaje mohou být zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím
třetích osob pověřených Organizátorem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v
souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na
předání nebo dopravě výher v soutěži.
Účastník soutěže bere dále na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo
na opravu osobních údajů, právo žádat omezení zpracování osobních údajů, být zapomenut,
právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů,
jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se
domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem
nebo žádat o odstranění závadného stavu.
Tato svá práva může uplatnit odesláním zprávy obsahující jeho jméno, příjmení, adresu a e-
mailovou adresu, vyjádření svého požadavku a podpis na adresu Provozovatele nebo na e-
mailovou adresu info@greenbeast.vip. V případě, že má účastník podezření, že dochází k
porušování jeho práva na ochranu osobních údajů, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů. Více informací viz https://www.uoou.cz/.


9. DALŠÍ USTANOVENÍ
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit
její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech Soutěže, bude toto
zveřejněno na webových stránkách nebo facebookovém profilu Pořadatele. Účinnost této změny
nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního
uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné
závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele či jinak, než jak je
uvedeno v těchto pravidlech. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné
rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli Soutěže.

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
© Green Beast™