Účinky Kratomu

Představujeme Vám komplexní průvodce pro laboratorní experimenty s našimi sběratelskými předměty kratomu, určenými k pozorování unikátních vlastností různých druhů. Je důležité zdůraznit, že kratom je výhradně pro vědecké a zemědělské účely a není určen k přímé konzumaci.

📋 Druhy Kratomu a jejich Charakteristiky:

 1. Bílý Kratom (Energetický Duch)

  • Lehká Dávka (1-3g): Pozorována mírná stimulace, vhodná pro jemné "energické experimenty".
  • Střední Dávka (3-6g): Zaznamenána zvýšená aktivita, ideální pro studium "motivačních procesů".
  • Silná Dávka (>6g): Intenzivní "energetické výkyvy", používáno ve výzkumu "vysoké stimulace".
 2. Zelený Kratom (Pozitivní Emoční Stavy)

  • Lehká Dávka (1-3g): Sledována "euforická tendence", vhodná pro pozitivní emocionální studie.
  • Střední Dávka (3-6g): "Emoční výraznost" se zvyšuje, přínosné pro hlubší emocionální analýzy.
  • Silná Dávka (>6g): Prohlubující se "pocity spokojenosti", využíváno v pokročilých emočních experimentech.
 3. Červený Kratom (Uklidňující Účinky)

  • Lehká Dávka (1-3g): Objevuje se "relaxační efekt", ideální pro studium uklidňujících procesů.
  • Střední Dávka (3-6g): Zaznamenána "hluboká relaxace", vhodná pro pokročilé relaxační studie.
  • Silná Dávka (>6g): "Maximální uvolnění", používáno ve výzkumu "extrémní relaxace".
 4. Žlutý Kratom (Kognitivní Stimulace)

  • Lehká Dávka (1-3g): Pozorován "mírný kognitivní vzestup", vhodný pro studium mentálních funkcí.
  • Střední Dávka (3-6g): "Zvýšená mentální činnost", přínosná pro rozsáhlejší kognitivní analýzy.
  • Silná Dávka (>6g): Intenzivní "kognitivní probuzení", využíváno v pokročilých kognitivních experimentech.

⚠️ Důležité Upozornění:

 • Laboratorní Použití: Kratom je určen pouze pro laboratorní a zemědělské experimenty a není vhodný k požití lidmi.
 • Individuální Rozdíly: Při "experimentech" je třeba brát v úvahu individuální rozdíly a začínat vždy s nejnižšími dávkami.